W czwartek uczniowie klas I-III gościli na zajęciach Funkcjonariuszy Komendy Policji z Hajnówki. Została przeprowadzona pogadanka dotycząca tolerancji. Uczniowie po zajęciach mają większą świadomość czy życzliwości wobec innych osób. W ramach podziękowania uczniowie wręczyli pocztówkę. 

Porowska Lucyna