Regulamin boiska ORLIK

Wniosek o udostępnienie boiska ORLIK

 


Uchwała RP -zmiany w statucie Przedszkola 29.08.2022

Uchwała RP -zmiany w statucie Przedszkola 23.03.2020

Uchwała RP -zmiany w statucie Przedszkola 04.12.2018

Zasady Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego LIBRUS

Regulamin stołówki szkolnej ZSP w Czeremsze

Statut - Szkoła Podstawowa

Statut - Przedszkole


 

Wzór protokołu posiedzenia RP

Wniosek - pomoc ZFŚS

Wniosek - pożyczka ZFŚS