Harmonogram dostępności nauczycieli w szkole/przedszkolu 2022/2023

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego dla klas I – VIII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Czeremsze

Procedura zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Przedszkolu w Czeremsze 

Deklaracja płatności elektronicznych za pobyt dziecka i wyżywienie w Przedszkolu

Karta zgłoszenia ucznia na obiady szkolne

Oświadczenie rodziców - odbiór dziecka z Przedszkola

Oświadczenie rodziców - odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej

Zgoda na wykorzystanie wizerunku ucznia