Szkolny Zestaw Podręczników 2024/2025 - Przedszkole

Szkolny Zestaw Podręczników 2024/2025 - Szkoła Podstawowa

Standardy Ochrony Dzieci w ZSP Przedszkole w Czeremsze (wersja zupełna)

Standardy Ochrony Małoletnich w ZSP Szkoła Podstawowa w Czeremsze (wersja zupełna)

Standardy Ochrony Małoletnich w ZSP w Czeremsze (wersja skrócona – dla małoletnich)

Harmonogram dostępności nauczycieli w szkole/przedszkolu 2023/2024

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego dla klas I – VIII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Czeremsze

Procedura zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Przedszkolu w Czeremsze 

Deklaracja płatności elektronicznych za pobyt dziecka i wyżywienie w Przedszkolu

Karta zgłoszenia ucznia na obiady szkolne

Oświadczenie rodziców - odbiór dziecka z Przedszkola

Oświadczenie rodziców - odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej

Zgoda na wykorzystanie wizerunku ucznia