Anna Smyk dyrektor
Anna Wichowska wicedyrektor, pedagog
Irena Baczyńska edukacja przedszkolna
Anna Białomyzy edukacja wczesnoszkolna
ks. Krzysztof Domaraczeńko religia katolicka
Małgorzata Kaczoch edukacja przedszkolna
Eliza Kazimieruk język białoruski, logopeda
Marek Klimiuk język angielski, biologia
Helena Markiewicz matematyka, fizyka, chemia, przyroda
ks. Igor Ostapkowicz religia prawosławna
Lucyna Porowska edukacja wczesnoszkolna
Joanna Romaniuk edukacja wczesnoszkolna, język ukraiński
Katarzyna Roszczenko język polski, biblioteka
dr Wojciech Siegień psycholog
Barbara Smyk świetlica
Alina Sośniuk wych. fizyczne, biblioteka
Irena Szatyłowicz język polski, historia
Tomasz Szatyłowicz wych. fizyczne, świetlica
Mirosław Szatyłowicz informatyka, technika
Halina Szatyłowicz edukacja przedszkolna
Anna Szatyłowicz edukacja przedszkolna
Jerzy Szykuła EDB, muzyka, plastyka, technika
Mariola Szymańczuk matematyka, geografia
Irena Wiszenko język ukraiński, historia, WOS, WDŻ