Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola zobowiązani są złożyć Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w ZSP Przedszkolu w Czeremsze w roku szkolnym 2024/2025, w sekretariacie szkoły w terminie 7-14 luty 2024 r. 

 Uwaga ważne!!!

Rodzice, którzy chcieliby dziecko uczęszczające w obecnym roku szkolnym do grupy 5-godzinnej zapisać na rok 2024/2025 do grupy popołudniowej zobowiązani są przystąpić do postępowania rekrutacyjnego i złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego 2024/2025
Zarządzenie NR 6.2024- w sprawie wprowadzenia harmonogramu rekrutacji