KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2023 r.

Ferie zimowe 

·         22 stycznia - 4 lutego 2024 r.  

Wiosenna przerwa świąteczna 

28 marca – 02 kwietnia 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty

język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

 

 21 czerwca 2024 r.

 

 Ferie letnie 

22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.