KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe 

·         23 stycznia - 5 lutego 2023 r.  

Wiosenna przerwa świąteczna 

06 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty

język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

 

 23 czerwca 2023 r.

 

 Ferie letnie 

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.