Deklaracja dostępności
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Przedszkole
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Szkoła Podstawowa