Przedszkole Przedszkole

 

UWAGA RODZICE DZIECI PRZEDSZKOLNYCH!!!

info3

W związku z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej jest możliwość zapewnienia opieki dzieciom w przedszkolu.

W załączniku druk deklaracji i oświadczenia.

 

Druk deklaracji (.docx)
Druk deklaracji (.pdf)

 

Proszę rodziców, o złożenie deklaracji udziału dziecka w zajęciach opiekuńczych w przedszkolu w Czeremsze oraz oświadczeń do skrzynki podawczej w Szkole Podstawowej lub odręcznie podpisanej i zeskanowanej/sfotografowanej, a następnie przesłanej drogą mailową na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 18.05.2020 r. (poniedziałek) do godz. 14.00.

 Rodzicu,

  • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
  • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
    Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą
    z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

„Razem bądźmy bezpieczni na drodze”

Policja P 010 marca odwiedzili nas przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce w ramach podziękowania za udział grupy 6-latków w konkursie plastycznym pt. „Razem bądźmy bezpieczni na drodze”. Pani policjantka i miś Dobromiś przeprowadzili w każdej grupie przedszkolnej prelekcję na temat zachowania bezpieczeństwa na drodze i noszenia odblasków.

Starszaki otrzymały pamiątkowy dyplom, odblaski. Prócz tego wszystkim dzieciom zostały rozdane kolorowanki. Dziękujemy za miłe spotkanie.

H. Szatyłowicz

Read more ...

POTWIERDZENIE WOLI przyjęcia dziecka do przedszkola

UWAGA Rodzice !!!

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola

Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia w formie skanu/zdjęcia należy złożyć w terminie 16-19.03.2020 r. drogą mailową na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W wiadomości e-mail proszę o zamieszczenie następującej formuły:

Dane osoby składającej oświadczenie:

………………………………………… - imię i nazwisko

………………………………………… - adres zamieszkania

 

Oświadczenie 

Potwierdzam wolę zapisu mojego dziecka: …… /imię i nazwisko dziecka/

do Przedszkola w Czeremsze wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w związku z umieszczeniem na liście kandydatów zakwalifikowanych do dalszej rekrutacji.

Czeremcha, dnia ………

........................................................................
/czytelny podpis osoby składającej oświadczenie/

 

Oświadczenie do pobrania w załączeniu.

Rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021

info3Informujemy, iż w Przedszkolu wchodzącym w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze na rok szkolny 2020/2021 pozostały 24 wolne miejsca.
Termin składania wniosków o przyjęcie do przedszkola:
do 5 marca 2020 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy pobrać w sekretariacie, u wychowawców grup  lub ze strony internetowej i dostarczyć do sekretariatu w ww. terminie. Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 określa Zarządzenie Nr 8/20 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze z dnia 20 luty 2020 roku.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (.pdf)

Subcategories

 
 
 

Apteczka

Plakat TelefonZaufania

PorozmawiajMy baner www