Przedszkole Przedszkole

 

Komunikat Rady Rodziców Przedszkola

info4Rada Rodziców Przedszkola informuje, iż składka na rok szkolny 2020/2021 wynosi 25 zł za dzieckoProsimy o dokonywanie wpłat do końca listopada 2020, oczywiście składkę można wpłacać do końca roku szkolnego. 

Składkę prosimy wpłacać na konto Rady Rodziców:

odbiorca: Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Przedszkola w Czeremsze 

numer konta:  71 1020 1332 0000 1402 0928 2106

bank: PKO BP SA.

tytuł wpłaty: imię i nazwisko dziecka, grupa

Sprzątanie Świata 2020

sprzątanie świata 0W dniu 22.09.2020 roku przedszkolaki wzięły udział w sprzątaniu najbliższego otoczenia przedszkola. Dzieciom znana jest tematyka dbania o środowisko i segregacja śmieci, więc z wielkim zaangażowaniem i ochotą wzięły się do pracy. Okazało się, że przeróżnych śmieci i butelek było bardzo dużo.

Miejsca do zabaw, dzieci zostawiły czyste. Mamy nadzieję, że pracę przedszkolaków uszanuje starsza młodzież i dorośli. FOTO

M. Kaczoch
 A. Szatyłowicz
H. Szatyłowicz
E. Kazimieruk

Składki za ubezpieczenie NNW PZU - Przedszkole

PZUDrodzy rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola!!!
W obecnym roku szkolnym 2020/2021 płatność za ubezpieczenie dzieci następuje poprzez dokonanie opłaty w oddziale banku, na poczcie, przelewem internetowym.

Kwota składki wynosi - 27,48 zł

Dane do przelewu:

Nr polisy: 1053269536
Okres ubezpieczenia: od 01.09.2020 do 31.08 2021
Termin płatności składki: 31.10.2020

Nr rachunku bankowego PZU SA: 25 1240 6960 3014 0110 3063 0057
W tytule przelewu koniecznie wpisz:
- nr polisy 1053269536
- imię i nazwisko dziecka
- datę urodzenia dziecka
- wariant ubezpieczenia PRZEDSZKOLE


W przypadku dokonywania opłaty w oddziale banku, na poczcie lub w innym punkcie, w polu "nazwa zleceniodawcy" należy wpisać adres do korespondencji.

W załączeniu zamieszczamy blankiet do opłaty oraz informację o zawartym ubezpieczeniu.

 

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19 - Przedszkole

procedury Covid 19Zasady organizacji pracy Przedszkola oraz zasady przychodzenia i wychodzenia do/z przedszkola od dnia 1 września 2020 r. określa procedura zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19 zamieszczona poniżej. Proszę rodziców o wnikliwe zapoznanie się z procedurą i przestrzeganie opisanych w niej zasad.

Procedura bezpieczeństwa - ZSP Przedszkole

Informacja dla Rodziców Dzieci Przedszkolnych

Szanowni Rodzice dzieci przedszkolnych!

Miło mi poinformować Państwa, iż od pierwszego września rozpoczynamy zajęcia przedszkolne w trybie stacjonarnym. W związku z tym, nawiązując do procedury zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu w związku z wystąpieniem COVID – 19, informujemy, że:

  • Dzieci do przedszkola należy przyprowadzać w godzinach 7.00-8.00.
  • Niestandardowe godziny przyjęć i odbioru dziecka (tj. inne niż w deklaracji) należy zgłosić uprzednio telefonicznie w sekretariacie (nr tel. 856850014).
  • Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  • Na teren budynku przedszkola wchodzą tylko dzieci przedszkolne odbierane w drzwiach wejściowych przez obsługę przedszkola, zaopatrzoną w indywidualne środki ochrony osobistej (maseczki/ rękawiczki).

    Read more ...

Subcategories

 
 
 

Apteczka

Plakat TelefonZaufania

PorozmawiajMy baner www

 
 
 

 
 

 
 

deklaracja dostępności