Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa

 

"Choinka Ukraińska"

choinka ukr 6W dniach od 1-5.02.2021 r.  w naszej szkole odbywały się klasowe choinki ukraińskie dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Dzieci w klasach mogły pobawić się przy ukraińskiej muzyce, był też skromny poczęstunek i prezenty przygotowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki finansowemu wsparciu i dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Irena Wiszenko

Read more ...

Zmiana terminu dodatkowych dni wolnych

info4Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 27 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2111), Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej zmienił ustalone dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021. Odwołuje się dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w terminie 07- 08 stycznia 2021, a w ich miejsce wyznacza się dni 04 - 05 maja 2021. Pozostałe wcześniej ustalone dni nie ulegają zmianie.

 

Opłaty za obiady w szkole podstawowej

Opłata za obiady w szkole podstawowej w miesiącu styczniu wynosi – 45,00 zł
 
Opłaty za obiady proszę wnosić na konto bankowe
nr 03 1020 1332 0000 1802 0745 5654
W tytule przelewu należy podać – imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczęszcza, miesiąc za jaki jest płatność!!!

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze

info1Szanowni Państwo,

informuję, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas 1-3 rozpoczynają naukę w formie stacjonarnej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czeremsze obowiązują specjalne procedury uwzględniające wytyczne GIS, MZ i MEiN, które zostaną podane do Państwa wiadomości za pośrednictwem dziennika LIBRUS.

Jednocześnie informuję, że nowy rozkład zajęć będzie obowiązywać z początkiem II okresu nauki tj. od dn. 01.02.2021 r.

 
 
 

Apteczka

Plakat TelefonZaufania

PorozmawiajMy baner www

 
 
 

 
 

 
 

deklaracja dostępności

Raport stan dostepnosci