Aktualności Aktualności

Wybierz temat nowin z listy poniżej, a następnie artykuł, który chcesz przeczytać.

INFORMACJE DYREKTORA SZKOŁY

info1

 

  • Informujemy rodziców, iż przewidywane roczne i końcowe oceny z zajęć edukacyjnych zostaną wystawione z poszczególnych przedmiotów do dnia 8.06.2020 r. w dzienniku elektronicznym.
  • Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej kształcenie na odległość będzie się odbywało do dnia 26.06.2020 r. Konsultacje z nauczycielami z poszczególnych przedmiotów będą trwały do 25.06.2020 r. zgodnie z zamieszczonymi na stronie internetowej harmonogramami.
  • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz rozdanie świadectw odbędzie się 26.06.2020 r. (piątek) z zachowaniem wytycznych MEN, GIS i Ministra Zdrowia. Szczegółowy harmonogram odbioru świadectw zostanie zamieszczony na stronie internetowej w późniejszym terminie.
  • Informujemy, iż zgodnie z harmonogramem dodatkowych dni wolnych - dzień 12.06.2020 r. piątek oraz  dni 16,17,18.06.2020 r. wtorek, środa, czwartek (egzamin ósmoklasisty) są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach nie są prowadzone zajęcia na odległość oraz konsultacje.

Uwaga uczniowie dojeżdżający

bus

 

Harmonogram dowozów gminnym busem do szkoły

 

Miejscowość / Dzień  


 Czeremcha Wieś 


 Zubacze 


 Berezyszcze 


 Wólka Terechowska 

Poniedziałek

 -

Odj. 7.40

 -

Odj. 8.00

Wtorek

 -  -  -

Odj. 8.00

Środa

Odj. 8.10

Odj. 7.40

Odj. 7.45

Odj. 8.00

Czwartek

 -

Odj. 7.40

 -

Odj. 8.00

Piątek

Odj. 8.10

Odj. 7.40

Odj. 7.45

Odj. 8.00

 

Komunikat MEN

MEN infoInformacja MEN: Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów. Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Joanna Gnatowska
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze

 

UWAGA RODZICE - wpłaty za pobyt i wyżywienie

info3Opłatę za wyżywienie w Szkole Podstawowej i Przedszkolu oraz opłatę za pobyt w Przedszkolu proszę uiszczać na poniższe konta bankowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze:

Opłata za wyżywienie w szkole i przedszkolu:

03 1020 1332 0000 1802 0745 5654

 

Opłata za pobyt w przedszkolu:

55 1020 1332 0000 1502 0745 4962

 

W tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę/grupę

Informacje o wysokości należnych opłat można uzyskać w sekretariacie szkoły pod nr telefonu 856850014

Subcategories

 
 
 

Apteczka

Plakat TelefonZaufania

PorozmawiajMy baner www