Aktualności Aktualności

Wybierz temat nowin z listy poniżej, a następnie artykuł, który chcesz przeczytać.

PARAFIADA

Sinfo4zanowni Rodzice !

Stowarzyszenie Parafiada jak co roku organizuje Parafiadę w Warszawie w terminie od 12 do 18 lipca 2021. Organizatorzy pytają, czy byłyby chętne dzieci i młodzież w wieku od 10 do 18 roku życia wziąć udział w Parafiadzie. Dzięki życzliwości ludzi mamy zebrane pieniądze z 1 % i wyjazd byłby dla dzieci za darmo. Dobrze byłoby jakby również pojechał jakiś rodzic.

Proboszcz ks. Krzysztof Domaraczeńko

Wiosenna przerwa świąteczna

info3Informujemy, że od 1 kwietnia do 6 kwietnia br. w szkole podstawowej będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek 1 kwietnia, piątek 2 kwietnia i wtorek 6 kwietnia br. szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.

Przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 6 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

KONKURSY LOGOPEDYCZNE

logopedia 40W marcu na terenie naszej szkoły odbyło się szereg logopedycznych konkursów, a wszystko to z okazji Europejskiego Dnia Logopedy który na całym świecie obchodzony jest 6 marca. Uczestnikami konkursów były przedszkolaki z grupy 5 i 6 latków oraz uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej.

Logopedyczny Konkurs „WIERSZYKI ĆWICZĄCE JĘZYKI” adresowany do uczniów klasy I i II.

Logopedyczny Konkurs Plastyczny „Szafa czy Safa ?” adresowany do uczniów klasy III.

Logopedyczny Konkurs „WIOSNA TUŻ, TUŻ” skierowany do dzieci pięcioletnich.

Logopedyczny Konkurs „WIERSZYKI ŁAMIĄCE JĘZYKI” adresowany do dzieci z grupy sześciolatków.

Read more ...

Informacje Komisji Rekrutacyjnej

info4Komisja Rekrutacyjna do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w Szkole Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze na rok szkolny 2021/2022 informuje, iż wszyscy kandydaci zostali przyjęci do klasy I Szkoły Podstawowej w Czeremsze.

Komisja Rekrutacyjna do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 w Przedszkolu wchodzącym w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze ustaliła listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. W dniu 12.03.2021 r. przewodnicząca komisji powiadomiła telefonicznie/mailowo rodziców o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu dziecka do przedszkola.

Opłaty za wyżywienie - MARZEC 2021

info1Opłata za pobyt w przedszkolu (śniadanie, obiad, podwieczorek) w miesiącu marcu 2021 r. wynosi:
1) Dzieci zadeklarowane do godz. 13.00 – 110,40 zł
2) Dzieci zadeklarowane do godz. 16.00 (w tym dojeżdżający z grupy popołudniowej) – 138,00 zł
 
Opłata za obiady w szkole podstawowej w miesiącu marcu 2021 r. wynosi – 103,50 zł
 
Opłaty za wyżywienie proszę wnosić na konto bankowe
nr 03 1020 1332 0000 1802 0745 5654
W tytule przelewu należy podać – imię i nazwisko dziecka/ucznia, grupę/klasę do której uczęszcza, miesiąc za jaki jest płatność!!!

Subcategories

 
 
 

Apteczka

Plakat TelefonZaufania

PorozmawiajMy baner www

 
 
 

 
 

 
 

deklaracja dostępności

Raport stan dostepnosci