Egzamin praktyczny na Kartę Rowerową

karta rowerowa 030 maja 2019 roku w szkole odbył się praktyczny egzamin na kartę rowerową, podczas którego uczniowie klasy IV musieli wykazać się umiejętnościami jazdy na rowerze i wykonaniu określonych manewrów na drodze. Do egzaminu mogli przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu ukończyli 10 lat. Uczestnicy sprawdzianu pokonywali plac manewrowy pod czujnym okiem funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce sierż. szt. Ireneusza Maciuki.

Wszyscy uczniowie, którzy pozytywnie zaliczyli zarówno część praktyczną jak i teoretyczną egzaminu, na koniec roku szkolnego otrzymają swoje pierwsze prawo jazdy - kartę rowerową.

karta rowerowa 1

karta rowerowa 2

karta rowerowa 3

karta rowerowa 4

karta rowerowa 5

karta rowerowa 6

karta rowerowa 7

 
 
 

Apteczka

Plakat TelefonZaufania

PorozmawiajMy baner www