Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

info2Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093), Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze ustalił następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:

 

29 kwietnia 2021 r.
30 kwietnia 2021 r.
04 maja 2021 r.
05 maja 2021 r.
25 maja 2021 r.
26 maja 2021 r.
27 maja 2021 r.
04 czerwca 2021 r. 

 

W tych dniach szkoła prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

 
 
 

Apteczka

Plakat TelefonZaufania

PorozmawiajMy baner www

 

 
 

 
 

deklaracja dostępności

Raport stan dostepnosci