Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

info2Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093), Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze ustalił następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022:

 

15 października 2021 r.
12 listopada 2021 r.
07 stycznia 2022 r.
25 kwietnia 2022 r.
02 maja 2022 r.
24 maja 2022 r.
25 maja 2022 r.
26 maja 2022 r. 

 

W tych dniach szkoła prowadzi zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 Dobra szkoła
 

CZYTAM Z KLASĄ

cover czytam z klasa

 

Apteczka

Plakat TelefonZaufania

PorozmawiajMy baner www

 
 

 
 

 
 

deklaracja dostępności

Raport stan dostepnosci