Stypendia Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej

alt20 stycznia 2017 r. podczas uroczystej gali w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej Marszałek Jerzy Leszczyński wraz z Wicemarszałkiem Maciejem Żywno wręczyli uzdolnionym artystycznie uczniom akty stypendialne w dziedzinie twórczości artystycznej. W tym elitarnym gronie znalazły się uczennice ZSP w Czeremsze: Barbara Nesterowicz z klasy IV SP i Katarzyna Romaniuk z klasy IIa GP. Dziewczęta zostały wyróżnione za znaczące osiągnięcia w dziedzinie muzyki. Obie od wielu lat rozwijają swoje zainteresowania w tej dziedzinie i śpiewają w zespole „Hiłoczka” pod  kierownictwem Pani Ireny Wiszenko. Jesteśmy bardzo dumni z naszych wspaniałych utalentowanych uczennic. Serdecznie im gratulujemy i życzymy jeszcze wielu sukcesów, zapału i entuzjazmu w realizacji swoich pasji.

 

foto: wrotapodlasia.pl