Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego odbyła się tradycyjnie 1 września na placu szkolnym. Wspólnie zgromadzili się uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, nauczyciele, księża, zaproszeni goście na czele z Panem Wójtem Michałem Wróblewskim oraz licznie przybyli Rodzice i Opiekunowie. Wszystkich zebranych serdecznie przywitała nowo mianowana Pani Dyrektor Joanna Gnatowska. Podziękowała ustępującej Dyrektor p. Marioli Szymańczuk za życzliwe i profesjonalne przekazanie obowiązków Dyrektora ZSP w Czeremsze. Słowa podziękowań za trud i współpracę skierował do p. M. Szymańczuk także Pan Wójt. Pogratulował też serdecznie nowej Dyrekcji – pani Joannie Gnatowskiej – Dyrektor ZSP w Czeremsze oraz p. Mirosławowi Szatyłowiczowi, Wicedyrektorowi placówki, który odczytał do zebranych list Rzecznika Praw Dziecka.

Pani Dyrektor przedstawiła pokrótce plan pracy ZSP oraz skierowała życzenia do uczniów, nauczycieli i rodziców. Przywitała też nowych nauczycieli: ks. Krzysztofa Domaraczeńko - proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Czeremsze, p. Elizę Kazimieruk - nauczycielkę języka białoruskiego i p. Sławomira Kulika - nauczyciela geografii. Przypomniała także o ważnej dacie 1 września, która powinna skłaniać nas wszystkich do szacunku i miłości dla naszej Ojczyzny. Zakomunikowała też o przystąpieniu szkoły do projektu „Grajmy w szachy”.

Pan Wójt życzył wszystkim, aby w dobrych nastrojach upłynął nowy rok szkolny, po czym księża udzielili dzieciom i młodzieży błogosławieństwa. Uroczystość zakończyła Pani Dyrektor, a następnie uczniowie udali się do swoich klas na spotkania z wychowawcami.

Barbara Smyk