Komunikat Dyrektora Szkoły

info3Drodzy rodzice i uczniowie!

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem dodatkowych dni wolnych -  4 czerwca 2021 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.