Zasady organizacji zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość dla uczniów klas I-VIII od 22.03.2021 r.

info3Szanowni Państwo,

od poniedziałku 22 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów szkoły podstawowej. Oznacza to, że uczniowie klas I-VIII od 22 marca br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym. W związku z powyższym, wszystkie zajęcia uczniów klas I-VIII będą odbywały się on-line na komunikatorze ZOOM według ogólnego rozkładu zajęć na rok szkolny 2020/2021 (zawieszone zostają indywidualne rozkłady zajęć i przerw dla poszczególnych klas I-III dotychczas obowiązujące na zajęciach stacjonarnych). Na bieżąco, będziemy informować rodziców o wszystkich zmianach związanych z planem lekcji (nauczyciel nieobecny - lekcja odwołana, bądź zastępstwo).

Opieka w świetlicy szkolnej

Od 22 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizowania opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców do Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze.

Konsultacje dla zdających Egzamin Ósmoklasisty

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych mogą odbywać się w szkole uczniom klasy VIII konsultacje indywidualne lub w małych grupach. W konsultacjach z j. polskiego, matematyki i j. obcego nowożytnego (j. angielski, j. rosyjski) będzie można wziąć udział po wcześniejszym zgłoszeniu się do nauczyciela prowadzącego.

 

Zasady organizacji zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość (.pdf)

 
 
 

Apteczka

Plakat TelefonZaufania

PorozmawiajMy baner www

 
 
 

 
 

 
 

deklaracja dostępności

Raport stan dostepnosci