Informacje Komisji Rekrutacyjnej

info4Komisja Rekrutacyjna do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w Szkole Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze na rok szkolny 2021/2022 informuje, iż wszyscy kandydaci zostali przyjęci do klasy I Szkoły Podstawowej w Czeremsze.

Komisja Rekrutacyjna do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 w Przedszkolu wchodzącym w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze ustaliła listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. W dniu 12.03.2021 r. przewodnicząca komisji powiadomiła telefonicznie/mailowo rodziców o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu dziecka do przedszkola.

 
 
 

Apteczka

Plakat TelefonZaufania

PorozmawiajMy baner www

 
 
 

 
 

 
 

deklaracja dostępności

Raport stan dostepnosci