Zmiana terminu dodatkowych dni wolnych

info4Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 27 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2111), Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej zmienił ustalone dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021. Odwołuje się dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w terminie 07- 08 stycznia 2021, a w ich miejsce wyznacza się dni 04 - 05 maja 2021. Pozostałe wcześniej ustalone dni nie ulegają zmianie.

 

 
 
 

Apteczka

Plakat TelefonZaufania

PorozmawiajMy baner www

 
 
 

 
 

 
 

deklaracja dostępności

Raport stan dostepnosci