Opłata za wyżywienie w przedszkolu w miesiącu wrześniu
2022 r.
 wynosi:
1) Dzieci zadeklarowane do godz. 13.00 (w tym dojeżdżający z grupy popołudniowej) – 165,00 zł
2) Dzieci zadeklarowane do godz. 16.00  – 209,00 zł
 
Opłaty za wyżywienie proszę wnosić na konto bankowe
nr 03 1020 1332 0000 1802 0745 5654
W tytule przelewu należy podać – imię i nazwisko dziecka/ucznia, grupę/klasę do której uczęszcza, miesiąc za jaki jest płatność!!!