W tym roku także udało nam się uczcić rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj poprzez zorganizowanie biegu. W środę 16 listopada na boisku Orlik zgromadzili się wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami, na czele z Panią Dyrektor. Nad porządkiem biegu czuwała p. Alina Sośniuk. Gorąco kibicowaliśmy wszystkim biegającym. W prawdziwie sportowej atmosferze i dobrych nastrojach spędziliśmy czwartą godzinę lekcyjną.

Samorząd Uczniowski