Pielęgniarka specjalistka

mgr Marta Tarasiuk

 

 

 

Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej

WTOREK 8:00 - 15:35
CZWARTEK 8:00 - 15:35