Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 1211) Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze ustalił następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:

 

  • 02 listopada 2023 r.
  • 03 listopada 2023 r.
  • 02 maja 2024 r.
  • 06 maja 2024 r.
  • 14 maja 2024 r.
  • 15 maja 2024 r.
  • 16 maja 2024 r.
  • 31 maja 2024 r.

W tych dniach szkoła prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.