- Opłaty za wyżywienie w Szkole Podstawowej i Przedszkolu wnosimy na konto bankowe nr 03 1020 1332 0000 1802 0745 5654
W tytule przelewu należy podać – imię i nazwisko dziecka/ucznia, grupę/klasę do której uczęszcza, miesiąc za jaki jest płatność!!! 
 
- Opłaty za pobyt dziecka powyżej 5 godz. dziennie wnosimy na konto bankowe nr 55 1020 1332 0000 1502 0745 4962
W tytule przelewu należy podać – imię i nazwisko dziecka/ucznia, grupę/klasę do której uczęszcza, miesiąc za jaki jest płatność!!!


 

Opłata za wyżywienie w Szkole Podstawowej za luty 2024 r. wynosi - 123,50 zł

Opłaty za wyżywienie proszę wnosić na konto bankowe
nr 03 1020 1332 0000 1802 0745 5654
W tytule przelewu należy podać – imię i nazwisko dziecka/ucznia, grupę/klasę do której uczęszcza, miesiąc za jaki jest płatność!!!
 
Opłata za wyżywienie w przedszkolu za styczeń 2024 r. 
- Dzieci zadeklarowane do godz. 13.00 (w tym dojeżdżający z grupy popołudniowej) – 157,50 zł
- Dzieci zadeklarowane do godz. 16.00  – 199,50 zł
 
Opłaty za wyżywienie proszę wnosić na konto bankowe
nr 03 1020 1332 0000 1802 0745 5654
W tytule przelewu należy podać – imię i nazwisko dziecka, grupę do której uczęszcza, miesiąc za jaki jest płatność!!! 
 

Od 1 września 2023 r. dzienna stawka żywieniowa w stołówce szkolnej dla dzieci uczęszczających do Przedszkola wynosi:

  1. Śniadanie 3,00 zł, słownie: trzy złote 00/100.
  2. Obiad 4,50 zł, słownie: cztery złote 50/100.
  3. Podwieczorek2,00 zł, słownie: dwa złote 00/100.

Od 1 września 2023 r. dzienna stawka żywieniowa w stołówce szkolnej dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do Szkoły Podstawowej wynosi:

Obiad6,50 zł, słownie: sześć złotych 50/100.