Aktualności Aktualności

Wybierz temat nowin z listy poniżej, a następnie artykuł, który chcesz przeczytać.

XVIII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w szachach klasycznych

Mistrzostwa SzachyW dniach 8-13 lipca 2019 odbywały się w Kaliszu, w Ośrodku Caritas diecezji kaliskiej, XVIII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w szachach klasycznych. Startowało w nich 17 zawodników: 15 księży (w tym jeden z Litwy), 1 diakon i 1 kleryk. Rozegrano 9 rund królewskiej gry.

Read more ...

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

zakończenie roku szk. 2018 2019 019. czerwca 2019 roku 160 uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze zakończyło rok szkolny. Uczniom i nauczycielom towarzyszyli licznie przybyli Rodzice oraz zaproszeni Goście: Wójt Gminy Czeremcha – pan Jerzy Wasiluk, inspektor ds. oświaty – pani Alicja Pytel, dyrektor GOK-u – pani Barbara Kuzub - Samosiuk, duchowieństwo, przedstawiciele Rady Rodziców, Straży Granicznej i Policji.

Był to czas wielu podsumowań i pożegnań. Dyrektor ZSP w Czeremsze – pani Joanna Gnatowska zapoznała zebranych z osiągnięciami oraz wynikami pracy szkoły, następnie nagrodziła najlepszych uczniów za wysokie wyniki w nauce, sukcesy sportowe i artystyczne. Wyróżniła również uczniów, którzy otrzymali tytuły laureata i finalisty w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych.  W słowach skierowanych do uczestników uroczystości Pani Dyrektor podziękowała za wspólny rok, życzyła uczniom i wszystkim pracownikom szkoły udanych i bezpiecznych wakacji. Równie serdeczne życzenia zebrani usłyszeli od przybyłych Gości.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 była ostatnią w tym miejscu dla absolwentów – 28 uczniów klasy VIII szkoły podstawowej i 14 uczniów gimnazjum, którzy po wakacjach będą kontynuowali naukę w wybranych przez siebie szkołach średnich.

Z końcem roku szkolnego trzy nauczycielki – pani Eugenia Daniluk, pani Walentyna Kraśko i pani Alina Plis zakończyły pracę w ZSP w Czeremsze, gdyż podjęły decyzję o przejściu na emeryturę. Paniom podziękowano za trud, życzliwość, poświęcenie i uśmiech, nie mogło zabraknąć też życzeń, by na emeryturze spełniły się Ich wszystkie marzenia! FOTO

I. Szatyłowicz

ZEBRANIE OGÓLNE Z RODZICAMI

info3W związku z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej zapraszam rodziców/prawnych opiekunów na zebranie ogólne w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze, w dniu 29 maja 2019 r (środa) o godz. 16.30.

Z uwagi na ważność tematyki poruszanej na zebraniu obecność rodziców/prawnych opiekunów jest obowiązkowa.

Joanna Gnatowska

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze

ANONIMOWA SKRZYNKA ZAUFANIA

info3W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami, została umieszczona przy tablicy ogłoszeń na parterze szkoły „Anonimowa Skrzynka Zaufania”.

Wykaz osób i instytucji do których można zgłaszać się o wsparcie w sytuacjach zagrożenia i wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej:

  • Wychowawca klasy – tel . 85 685 00 14
  • Dyrektor – tel . 85 685 00 14
  • Pedagog szkolny - tel. 500 390 199
  • Dzielnicowy – tel. 85 670 41 16
  1. Kryzysowy Telefon Zaufania – tel. 116 123 codziennie od 14.00 do 22.00
  1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce – tel. 85 682 23 05
  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze – tel. 85 685 01 29
  1. Poradnia Zdrowia Psychicznego

    Hajnówka – tel. 85 682 90 04

    Bielsk Podlaski – tel. 575 070 035, 85 307 00 35

    Siemiatycze – tel. 85 656 14 74

  1. Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie

    Ośrodek Interwencji Kryzysowej

     tel. 85 682 36 42, 85 682 59 83

Joanna Gnatowska

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze

Powiatowy konkurs „Czy palenie szkodzi?”

finaliści palenieW ramach profilaktyki antynikotynowej, Starostwo Powiatowe w Hajnówce wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Hajnówce po raz kolejny zorganizowało powiatowy konkurs „Czy palenie szkodzi?”. Konkurs adresowany był do szkół gimnazjalnych w Powiecie Hajnowskim. 20 maja w Szkole Podstawowej Nr 1 w Hajnówce  uczniowie zmierzyli się z testem składającym się z zadań otwartych i zamkniętych.

Wśród finalistów konkursu znalazła się uczennica klasy III Gimnazjum w Czeremsze - Roksana Szatyłowicz, która zajęła III miejsce.

Gratulujemy!

źródło: powiat.hajnowka.pl

Subcategories

 
 

Apteczka

Plakat TelefonZaufania