WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

wybory do SU 0"Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności. To nie tylko praca, ale i walka w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciw wrogom porządku i sprawiedliwości..."

Janusz Korczak ( 1878 - 1942)
pedagog, autor książek dla dzieci

16.09.2019 r. przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole. Poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie klas 4-8. W głosowaniu wzięło udział 86 uczniów, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 12 kandydatów. Wśród wszystkich głosów oddanych 1 był nieważny. Komisja wyborcza w składzie: Mateusz Panasiuk kl.8, Barbara Nesterowicz kl.7, Maria Kazimieruk kl.6 oraz pani Barbara Smyk i pani Eliza Kazimieruk, czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów.

Do władz samorządu  weszli:
1. Małgorzata Aleksiejuk – Przewodnicząca
2. Grzegorz Smyk – Wiceprzewodniczący
3. Daria Niczyporuk
4. Paweł Smyk
5. Oliwia Sawczuk
6. Marcin Tokajuk
7. Paweł Kajdewicz

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została Pani Barbara Smyk.
Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy !!!

Maria Kazimieruk, kl. VI

 

wybory do SU 1

wybory do SU 2

wybory do SU 3

wybory do SU 4

wybory do SU 5

wybory do SU 6

wybory do SU 7

 
 

Apteczka

Plakat TelefonZaufania