Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

rozpoczęcie roku 0Pierwszy dzień nowego roku szkolnego to dla wielu uczniów zawsze trudny czas. Z jednej strony to okazja do spotkania wielu przyjaciół szkolnych, z drugiej zaś - rozpoczęcie roku szkolnego oznacza powrót do nauki i koniec wakacji.

2-go września w Szkole Podstawowej w Czeremsze na uroczystym apelu w sali gimnastycznej spotkali się: dyrektor szkoły – Pani Joanna Gnatowska, nauczyciele, uczniowie, zaproszeni goście oraz rodzice i opiekunowie uczniów.

Inaugurację tego wydarzenia tradycyjnie zaczęto od wspólnego odśpiewania Hymnu Polski. Następnie Pani Dyrektor serdecznie powitała wszystkich zebranych, przedstawiła wychowawców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów oraz poinformowała o zmianach, które nastąpią w szkole w nowym roku szkolnym. Życzyła także nauczycielom i uczniom owocnej pracy oraz tego, by nowy rok szkolny był czasem pełnym spełnienia, sukcesów i radości. Równie serdeczne słowa do uczniów skierowali przybyli Goście.

Po oficjalnej części uroczystości uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami.

I. Szatyłowicz

rozpoczęcie roku 1

rozpoczęcie roku 2

rozpoczęcie roku 3

rozpoczęcie roku 4

rozpoczęcie roku 5

rozpoczęcie roku 6

 
 

Apteczka

Plakat TelefonZaufania