ZEBRANIE OGÓLNE Z RODZICAMI

info3W związku z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej zapraszam rodziców/prawnych opiekunów na zebranie ogólne w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze, w dniu 29 maja 2019 r (środa) o godz. 16.30.

Z uwagi na ważność tematyki poruszanej na zebraniu obecność rodziców/prawnych opiekunów jest obowiązkowa.

Joanna Gnatowska

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze