ANONIMOWA SKRZYNKA ZAUFANIA

info3W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami, została umieszczona przy tablicy ogłoszeń na parterze szkoły „Anonimowa Skrzynka Zaufania”.

Wykaz osób i instytucji do których można zgłaszać się o wsparcie w sytuacjach zagrożenia i wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej:

  • Wychowawca klasy – tel . 85 685 00 14
  • Dyrektor – tel . 85 685 00 14
  • Pedagog szkolny - tel. 500 390 199
  • Dzielnicowy – tel. 85 670 41 16
  1. Kryzysowy Telefon Zaufania – tel. 116 123 codziennie od 14.00 do 22.00
  1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce – tel. 85 682 23 05
  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze – tel. 85 685 01 29
  1. Poradnia Zdrowia Psychicznego

    Hajnówka – tel. 85 682 90 04

    Bielsk Podlaski – tel. 575 070 035, 85 307 00 35

    Siemiatycze – tel. 85 656 14 74

  1. Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie

    Ośrodek Interwencji Kryzysowej

     tel. 85 682 36 42, 85 682 59 83

Joanna Gnatowska

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze

 
 Dobra szkoła