Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2019/2020

info3Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola zobowiązani są złożyć Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w ZSP Przedszkolu w Czeremsze w roku szkolnym 2019/2020, którą należy pobrać u wychowawcy grupy, w sekretariacie lub ze strony internetowej, a następnie złożyć w sekretariacie do 13 lutego 2019 r. 

 Uwaga ważne!!!

Rodzice, którzy chcieliby dziecko uczęszczające w obecnym roku szkolnym do grupy 5-godzinnej zapisać na rok 2019/2020 do grupy popołudniowej zobowiązani są przystąpić do postępowania rekrutacyjnego i złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2019/2020 word3

 
 Dobra szkoła