Historia powstania drużyny "Leśni wędrowcy"

harcerstwo krzyżW roku 2017 z inicjatywy pani Aliny Plis i Anny Wichowskiej została utworzona próbna drużyna „Leśni wędrowcy”, która podlega pod Hufiec w Bielsku Podlaskim Chorągiew Białostocka ZHP. Obecnie do drużyny przynależy 12 harcerzy w wieku od 10 do 14 lat. Każdy może zostać członkiem ZHP niezależnie od tego co potrafi, czym się interesuje, jaką ma sprawność fizyczną. W harcerstwie łączymy to co oferują inne zajęcia dodatkowe w naszej szkole z wartościami i pracą w drużynie ZHP. W Naszej drużynie dzieci i młodzież uczą się współpracy, poświęcenia, wspierają pracę szkoły i reprezentują podczas akademii patriotycznych. Drużyna uczestniczy w ogniskach, harcerskich nocach, podchodach, harcerze poznają okolicę Czeremchy pracując z mapą i kompasem, opiekują się grobami wojennymi w naszej okolicy, pełnią wartę honorową podczas świąt państwowych. Każdy znajduje coś dla siebie pośród szerokiego wachlarza zajęć oferowanych przez instruktorów harcerskich. W naszym małym a zarazem dużym środowisku pragniemy dać możliwość wszystkim sprawdzenia się, pokazania pozytywnych cech tkwiących w dzieciach i młodzieży. Stawiamy za cel przede wszystkim wychowanie. W drużynach harcerskich dzieci i młodzież przygotowują się do aktywnego dorosłego życia. Wierzymy że harcerski system wychowawczy przyniesie widoczne efekty również i dla naszych uczniów.

Anna Wichowska