Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

info2Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093), Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze ustalił następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

 

11 października 2019 r.
07 stycznia 2020 r.
08 stycznia 2020 r.
20 kwietnia 2020 r.
21 kwietnia 2020 r.
22 kwietnia 2020 r.
23 kwietnia 2020 r.
12 czerwca 2020 r. 

W tych dniach szkoła prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

 
 

Apteczka

Plakat TelefonZaufania