RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

  1. Administratorem danych osobowych uczniów/rodziców/opiekunów prawnych oraz pracowników jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czeremsze ul. Szkolna 2, 17-240 Czeremcha.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czeremsze możliwy jest pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz zgodnie z instrukcja archiwalną.
  5. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
  6. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

 

pdf ikona Informacja dla uczestników uroczystości publicznie otwartych

 pdf ikona Klauzula monitoringu wizyjnego

pdf ikona Regulamin monitoringu wizyjnego

 
 Dobra szkoła