INFORMACJE O PRACY PRZEDSZKOLA

 

  • Przedszkole czynne jest w godz.7.00 - 16.00  
  • Czas realizacji podstawy programowej:8.00 - 13.00- bezpłatnie
  • Godzinowa stawka za pobyt dziecka w przedszkolu ponad wymiar zajęć podstawywychowania przedszkolnego wynosi  - 1,00 zł
  • Stawka żywieniowa:    
- śniadanie   - 1,80 zł
- obiad - 3,00 zł
- podwieczorek  - 1,20 zł
  •         Zajęcia dodatkowe:

- nauka j. angielskiego

- religia

  •       Konkursy:

- Wiedzy o tematyce ekologicznej "Mały ekolog"

- Recytatorski "Baje, bajki, bajeczki"

- Plastyczne

  •         Uroczystości przedszkolne:

- Dzień Przedszkolaka
- Bal karnawałowy

- Wieczór Kolęd

- Dzień Babci i Dziadka

- Święto Wiosny

- Dzień Matki

- Dzień Dziecka

- Pożegnanie 5, 6 - latków


 
Rozkład dnia

 

7.00 - 8.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne dzieci. Indywidualna praca z dziećmi.

 8.00 - 8.45

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające   percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniem dzieci.

 8.45 - 9.00

Przygotowanie do śniadania; czynności higieniczno- porządkowe.
 9.00 - 9.30
Śniadanie.
   9.30 - 10.30

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z cała grupą.
 10.30 - 11.30

Spacery, wycieczki, zabawy dowolne, ruchowe na placu przedszkolnym.
 11.30 - 11.45

Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno - porządkowe.
 11.50 - 12.30

Obiad.
 12.35 - 14.10

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych piosenek i wierszy, zajęcia dodatkowe. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
  14.10 - 14.30

Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczno - porządkowe.
  14.30 - 14.45

Podwieczorek.
  14.45 - 16.00

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.