Kalendarz Roku Szkolnego

 

Rozpoczęcie zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2018 r.
Ferie zimowe 21 stycznia – 3 lutego 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
Egzamin gimnazjalny

Część humanistyczna

10 kwietnia 2019 r.

Część matematyczno-przyrodnicza

11 kwietnia 2019 r.

Część językowa

12 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty

Język polski

15 kwietnia 2019 r.

Matematyka

16 kwietnia 2019 r.

Język obcy nowożytny

17 kwietnia 2019 r.

Zakończenie zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

19 czerwca 2019 r.
Ferie letnie 20 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.
 
 Dobra szkoła