Samorząd Uczniowski


Skład Samorządu Uczniowskiego

Szatyłowicz Roksana Sara /kl. III G/ - przewodnicząca
Wasiluk Dawid /kl. III G/ -
wiceprzewodniczący
Włodarczyk Hubert /kl. VIII/
Sawczuk Oliwia /kl. VIII/
Smyk Grzegorz /kl. VII/
Kazimieruk Maria /kl. V/
Ryszczuk Małgorzata /kl. IV/


Opiekunowie:
mgr Barbara Smyk
mgr Eliza Kazimieruk